Especial: 40 aniversari

El llibre «INFOGAI, QUARANTA ANYS D’INCIDÈNCIA EN LA HISTÒRIA DEL MOVIMENT LGTBIQ+ CATALÀ» va ser presentat, amb ocasió del seu llançament, el 25 de setembre de 2020 al Centre LGTBI de Barcelona. Editat per l’Associació 17 de Maig, va ser una idea del Felip González Martínez. A les seves pàgines es pot seguir la història del moviment LGTBIQ+ tal i com queda reflectida a la revista INFOGAI al llarg de la seva trajectòria (ara de més de quaranta anys). INFOGAI no només ha segut un testimoni hemerogràfic que deixa constància dels fets: també va incidir-hi com a agent dels canvis. El llibre es divideix en tres parts corresponents a altres tants períodes en l’evolució de la revista: 1. de naiximent i creiximent (1979 – 1989), 2. de debats (1989 – 2015) i 3. de represa i nou impuls (2015 – 2019). Hi ha además entrevistes amb activistes que il.lustren aspectes interesants d’aquests períodes. L’ obra té un gran valor com a document i serà sense dubte d’obligada consulta per qui vulgui conéixer el moviment LGTBIQ+ a Catalunya.

Qui som?

La revista de temàtica LGTBI+ més antiga de Catalunya i de l’Estat Espanyol. Referent del moviment LGBTI. Hi col·laboren voluntàriament grans professionals, entitats i persones del moviment LGTBI.

Segueix les nostres xarxes socials