Dècada dels 90

El nostre itinerari combatint la foscor amb entusiasme i expectatives

La cultura pop va marcar un punt i a part en l’avanç del moviment LGBTIQ+

Les revistes, per números

Fes click sobre les imatges per accedir a la revistes. Estàn ordenades per número i data!

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Malgrat la terrible collida en víctimes de l’última pandèmia del segle XX, no ens vàrem deixar treure l’ànim i vàrem treballar en positiu, tot i continuant la lluita per mantenir la nostra llibertat i els nostres drets conquerits a preu molt alt i promovent els aspectes lúdics de la vida gai. Al apropar-se el nou mil.lenni, gràcies a la dedicació de científics valents i a l’acció dels grups de pressió, les noves teràpies ens donaven perspectives promisòries. Vàrem rebre els 2000 amb gran esperança.

Qui som?

La revista de temàtica LGTBI+ més antiga de Catalunya i de l’Estat Espanyol. Referent del moviment LGBTI. Hi col·laboren voluntàriament grans professionals, entitats i persones del moviment LGTBI.

Segueix les nostres xarxes socials